top of page
Laboratory Scientist

Landbrugsforskning 

Farmers Pride International har tilsluttet sig Global  Forskningsaktiviteter i landbruget,  nu med teknologi i brug

  Det anslås, at mængden af viden, mennesker besidder, fordobles på mindre end syv måneder. Med andre ord, om mindre end syv måneder fra du læser dette, vil vores samfund have dobbelt så meget viden om verden omkring os, som det har i dag.

 

Vi planlægger at implementere  Landbrugsvidenskab  som aktivt søger at opdage procedurer, der vil øge husdyr- og afgrødeudbyttet, forbedre landbrugsjordens produktivitet, reducere tab på grund af sygdomme og insekter, udvikle mere effektivt udstyr og øge den samlede fødevarekvalitet.

Vores forskningsaktiviteter inden for landbrug leder efter måder at øge landmændenes profit og beskytte miljøet. Dette vil gøre det muligt for forbrugerne at betale mindre for deres mad- og fiberprodukter, hvilket giver dem mulighed for at bruge deres penge på andre ting.

Value Chain Measurement.

The research and development objectives, partnerships, and institutional structure of the FPI-I evolve around challenges confronted by the world's poor and disadvantaged. Today, productivity improvement and natural resource management are the twin pillars of the FPI-I research on food crops, conservation of genetic resources (biodiversity), forestry and agroforestry, livestock management, aquatic resources, soil and water nutrients, water management, and agriculture-related policies, as well as in its endeavours to strengthen scientific capacity in developing countries

The agricultural R&D world is changing, and in ways that will definitely affect future global patterns of poverty, hunger, and other outcomes. The overall picture is one in which the middle-income countries are growing in relative importance as producers of agricultural innovations through public investments in R&D and have consequently better prospects as producers of agricultural products, although the important role of privately performed R&D gives a substantial innovative edge to the higher income countries where most of this R&D takes place.

Public investment in agricultural research and development (R&D) is important for global food security and environmental sustainability. Although public agricultural R&D projects are associated with high economic returns, they are characterized by long time horizons and temporal lags. The inherent lag, between when R&D investment takes place and when it comes to fruition, implies that its stability is critical. Existing studies on the stability of public agricultural R&D expenditure are restricted to Sub-Saharan Africa and find evidence of considerable volatility in these expenditures when compared to other developing regions. Read more>>>>

FPI-I invests much of its resources in bringing good results as it implement the RUAIPP , for great results we have borrowed ideas from FAO's Agroecology Principles stated on the diagramdiagram below:

Agroecology Principles.

Agriculture Economics:

 

Throughout history and in every part of the world, innovation in agriculture has played crucial roles in economic development by increasing farm productivity, enhancing the incomes of poor farmers and making food ever-more abundant and cheaper for consumers, while reducing the demands placed on natural resource stocks. Nevertheless, governments and markets consistently fail to do enough of the right kinds of R&D (research and development)—at least if we are to believe the evidence on rates of return to research—and technological choices on farms are becoming ever-more constrained. Read More>>>>

Image by Lucas Vasques

WHY A-R& D

a man

In the late 19th century public agricultural research institutions were set up in the advanced industrialized nations of today. These paved the way for technological change and transformation in the agricultural systems of these countries (Ruttan, 1982). In the last 50–100 years, dramatic changes in agricultural productivity and production have taken place, driven in large part by investments in public and private agricultural research (Alston and Pardey, 2014). These increases in agricultural productivity have by and large occurred across the globe, encompassing high-income (Andersen and Song, 2013Khan et al., 2017Thirtle et al., 2008) as well as middle- and low-income countries (Adetutu and Ajayi, 2020Fan et al., 2000Suphannachart and Warr, 2011), and involving their respective public sector agricultural R&D organizations. Today, nearly all countries in some form or another have national agricultural research institutes (Fuglie, 2018).

Thus, public sector agricultural research and development (R&D) has played an important role in increasing agricultural total factor productivity (TFP) across countries (Fuglie, 2018Rawat and Akter, 2020). These past patterns of growth in agricultural productivity have had important implications for food security and poverty (Alston et al., 2009a). In current times the role for agricultural R&D has expanded further. From boosting agricultural productivity and improving food security, agricultural R&D is now also viewed as a powerful means to ensure environmental sustainability and tackle climate change (Acevedo et al., 2018). The former through interventions and innovations that can minimize ecological damage while increasing productivity (Swaminathan, 2017); the latter through research that focusses on combatting potential threats and adverse effects arising from a mean rise in temperature, and also by mitigating the effects of global green-house gases resulting from agriculture (Lobell et al., 2013).

According to the 2019 Global Agricultural Productivity Report, in order to sustainably meet the needs of an estimated 10 billion people in 2050, global agricultural productivity would need to increase from the current average annual rate of 1.63% to a rate of 1.73% per annum (Steensland, 2019). Given the limited natural resources and degradation of the resources already in use (Fuglie, 2015), increases in agricultural productivity would need to accrue from intensification, i.e. by raising the yield per hectare. This makes the role of public agricultural R&D in raising agricultural productivity critical. Thus, stagnant or declining levels of public investment in agricultural R&D put future agricultural productivity growth at risk (Fuglie, 2015).

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT FUNDING 

Funding for agricultural research and development (R&D), both public and private, has decreased over the years. The success of the Green Revolution may have resulted in a complacent attitude among funding agencies. Given the recognition of the need for food and the cost of research and development, most people now view this reduction in funding as a huge mistake. Several agencies, NGOs, and private sector firms are now reversing this trend. Private funding plays an important role in taking the new developments to the farmer. However, many of the breakthroughs in research happen in the public sector. An investment in the public sector is essential to create breakthroughs in helping the world meet the food demands of the future.

FPI TASK ON AGRICULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT:

 1. Agriculture Economics

 2. The state of public agricultural R&D today

 3.  A shift in the traditional bastions of agricultural research

 4. Sustainable Food Systems and Agriculture

 5. Cluster Farming in Agriculture

 6. Agriculture in Fragile States 

 7.  Agriculture Production

 8. Integrated Management of Soil Fertility

 9. The benefits of Technology in Agriculture 

 10. AR&D in fighting poverty and Hunger in Africa

 11. Agroecology systems in Agriculture 

Landbrugsforskning  

 
 

Landbrugsforskning synes at være den ældste form for organiseret forskning i verden. Landbrugsforskning kan bredt defineres som enhver forskningsaktivitet, der sigter mod at forbedre produktiviteten og kvaliteten af afgrøder ved deres genetiske forbedring, bedre plantebeskyttelse, kunstvanding, opbevaringsmetoder, landbrugsmekanisering, effektiv markedsføring og en bedre forvaltning af ressourcer.

LANDBRUGSFORSKNING  

 

Kvantitativ forskning  

Dette er handlingen med at indsamle og analysere numeriske data for at teste en hypotese, lave forudsigelser eller finde mønstre. Sådanne data kan repræsenteres på tabeller, diagrammer eller grafer.

Betydningen af kvantitativ forskning for landbrug og fiskeri kan ikke understreges nok, fordi den er nyttig til at finde sygdomsmønstre i afgrøder, eliminere disse trusler og forhindre dem i at opstå i fremtiden.

AGROECOLOGY
Plant Biologist

Fremskridt gennem forskning

Samlet set er fremtiden for landbruget lys.

 

Vi tilskynder til flere investeringer i landbrugsforskning, ved hjælp af landbrugsforskning og fortsatte test, kan den levestandard, vi nyder godt af i dag, forventes at blive bedre.

Dyreimmunisering – Historisk set har sygdomme været ødelæggende for husdyrproduktionsvirksomheder. Indførelsen af vacciner og medicin har forbedret dyrenes sundhed. Dyreimmunisering, processen med at give dyr resistens over for sygdom gennem vaccination eller podning, har reduceret sygdomme. Dyr i et sygdomsfrit miljø kan opdrættes til meget lavere omkostninger for producenterne, og besparelserne bliver givet videre til forbrugerne.

Kunstig befrugtning - Overlegne dyr er produkter af overlegne forældre. Kunstig befrugtning er anbringelse af sæd i den kvindelige forplantningskanal ved hjælp af kunstige teknikker. Med introduktionen af kunstig befrugtning er overførslen af gener fra en overordnet far, eller mandlig forælder, steget dramatisk. Gennem moderne teknikker til sædopsamling, opbevaring og distribution kan næsten enhver producent få adgang til de bedste gener i branchen .

Biologisk bekæmpelse— Skadedyr reducerer landbrugets produktivitet i høj grad. Et middel til bekæmpelse af skadedyr er biologisk bekæmpelse. Nogle metoder til skadedyrsbekæmpelse gennem biologisk bekæmpelse involverer rovinsekter, bakterier, svampe og vira. Introduktionen af snyltehvepse i drivhusmiljøet for at bekæmpe hvide fluer er et eksempel på biologisk bekæmpelse. De voksne hvepse lægger deres æg på hvide fluelarver. Når æggene klækkes, fortærer hvepselarverne de hvide fluelarver. Et andet eksempel er brugen af bakterien Bacillus thurengiensis til at bekæmpe skadedyr af mark- og grøntsagsafgrøder.

Specialiseret afgrødeproduktion - Forskere arbejder på at udvikle afgrøder, der er specialiserede til særlige kommercielle formål. Eksempler omfatter afgrøder med specifikke egenskaber, såsom højt protein-, olie- eller stivelsesindhold. Nogle majshybrider er blevet udviklet specifikt til ethanolproduktion. Derudover arbejdes der på at producere afgrøder med højere næringsværdi.

Præcisionsteknologier— Global Positioning System (GPS), geografiske informationssystemer (GIS), mikrocomputere og maskincontrollere er præcisionsteknologier, der har forbedret effektiviteten af landbruget.

 

Satellitter, der kredser om jorden, er forbundet til en jordmodtager i et felt eller på udstyr. Systemet lokaliserer nøjagtige punkter på GIS-netkort for at styre maskindrift i marken. Denne teknologi er især nyttig til at påføre gødning og indhente høstdata

Vores landbrugsforskning søger at opdage procedurer, der vil øge husdyr- og afgrødeudbyttet, forbedre landbrugsjordens produktivitet, reducere tab på grund af sygdomme og insekter, udvikle mere effektivt udstyr og øge den samlede fødevarekvalitet. Forskere leder efter måder at øge landmændenes profit og beskytte miljøet.

KOM MED OS, STØT OS, INVESTER I VORES ARBEJDE!

bottom of page