top of page

Understøttende tjenester

For at vi kan tilbyde en holistisk pakke til vores medlemskab og andre begunstigede, har vi tilføjet følgende aktiviteter:  Vand, sanitet og hygiejne (WASH), seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRHR), børnearbejde i landbruget samt finansiel forståelse, med disse ville vi have tilbudt en holistisk pakke til at understøtte vores unges engagement i landbrugets værdikæde, læs mere nedenfor.

Husk, 2021 er det internationale år for afskaffelse af børnearbejde!

Anchor 1
bottom of page